სტრატეგია

  • ბაზრის წილის განვითარების საფუძველზე, მომხმარებლისთვის ახალი და მრავალფეროვანი პროდუქტების შეთავაზება;
  • მომწოდებლებთან და მომხმარებლებთან გრძელვადიანი და ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და შენარჩუნება;
  • კომპანიის ხელმძღვანელობა უზრუნველყოფს პროფესიონალი გუნდის ჩამოყალიბებასა, შენარჩუნებასა და განვითარებას;
  • მენეჯმენტი უზრუნველყოფს პროდუქტისა და შეთავაზებული მომსახურებების საფუძველზე, კომპანიის პოზიციონირებას ბრენდის ცნობადობისა და სანდოობის გაზრდას.