პიქტოგრამა დასახელება შტრიხ-კოდი ფასი
Kent Navi Blue 48209977 52.3
Kent Navi Silver 48209984 52.3
Kent Nano White 48210102 52.3
Kent Nano Silver 48210119 52.3
Kent Nano Blue 4820192682657 52.3
Kent Switch 48210010 52.3
Kent Feel 4 48210300 52.3
Kent Mode Blue 48210201 50.5
Kent Mode Silver 48210195 50.5
Kent Neo Blue 4820192682718 52.3
Kent Neo Silver 4820192682725 52.3
Kent MIX 4820192683067 52.3
LS Red 4820192682503 48.6
LS Lts 4820001981179 48.6
PM SSB LEP 4820001988352 45.0
PM SSV 4820192682794 45.0
PM SS White LEP 4820001983425 45.0
PM Kings Nano Blue 4820192681414 45.0
PM Kings Nano WH 1 mg 4820192681391 45.0
(Promo) PM Red 4820192681421 45.0
(Promo) PM KS Blue 4820192681407 45.0
Rothmans Royals Black 4820192683111 45.0
Rothmans Royals Blue 4820192683104 45.0
Rothmans Royals Click 4820192683180 45.0