ჩვენი კომპანიის შესახებ

შპს თ&რ დისტრიბუშენი ფუნქციონირებს 2006 წლიდან, კომპანიის სათაო ოფისი მდებარეობს თბილისში. ფირმის დაარსებიდან უმოკლეს პერიოდში მოხერხდა თბილისის სადისტრიბუციო ქსელის აწყობა და ასევე სადისტრიბუციო ცენტრების ჩამოყალიბება რეგიონებში. ერთიანი პროდუქციის მიწოდების სტანდარტი ჩამოყალიბდა მთელს საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურად კომფორტულ სერვისს ჩვენი კლიენტებისათვის.

დღესდღეისობის კომპანიაში და მის ფილიალებში დასაქმებულია 120 თანამშრომელზე მეტი. მაგრამ პერსპექტივაში არის ბიზნესის განვითარების პროექტები რაც ასევე გაზრდის დასაქმებულთა რაოდენობას.

დისტრიბუციის წარმომადგენლებს კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, სისტემატურად უტარდებათ სემინარები და ტრენინგები რეალიზაციის გაუმჯობესებისათვის, რაც უზრუნველყოფს დისტრიბუციის წარმომადგენლების მაღალ ეფექტურობას და შედეგიანობას.

მენეჯმენტი – ცენტრალური ოფისი

20210305_175750