მისია

სს „თ&რ დისტრიბუშენის“ მისიაა საქართველოში საუკეთესო, დიდი მოცულობის პორტფოლიოს შექმნა და მომხმარებლებისთვის საუკეთესო სერვისის, პროდუქტების შეთავაზება.